Zamknij okno Drukuj dokument

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy Godów

 

Ochrona danych osobowych to zbiór regulacji prawnych, procedur i instrukcji dotyczących przetwarzania danych osobowych, mających na celu zapewnienie ich dostępności, integralności i poufności oraz administracyjno-prawną ochronę prawa do prywatności osób fizycznych.

 

Podstawową regulacją odnoszącą się do ochrony danych osobowych jest tzw. ogólne rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych (RODO). Szczegółowe informacje na temat RODO można znaleźć tutaj 

 

Administratorem danych (ADO) w Urzędzie Gminy Godów jest Wójt Gminy Godów. ADO jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

Zadania z zakresu ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Godów realizuje Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI), który został powołany zarządzeniem nr 0050.197.2015 Wójta Gminy Godów z dnia 12 listopada 2015 r. Funkcję ABI w UG Godów pełni POIN Daniel Wodecki.Obecny ABI, zgodnie z Zarządzeniem nr 120.12.2018 Wójta Gminy Godów z dnia 25 kwietnia 2018 r. został powołany do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Godów. Przedmiotowe zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. i uchyla zarządzenie nr 0050.197.2015.

 

 

Informacji udzielił POIN Daniel Wodecki

tel. 32 476  50  65  w. 27

Metadane

Źródło informacji:Daniel Wodecki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Daniel Wodecki
Data wprowadzenia:2017-06-08 11:52:09
Opublikował:Daniel Wodecki
Data publikacji:2017-06-08 11:52:49
Ostatnia zmiana:2018-05-16 12:16:41
Ilość wyświetleń:140