Zamknij okno Drukuj dokument

WNIOSEK O DOTACJĘ CELOWĄ NA BUDOWĘ PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

I piętro, pokój nr 24

Tel.47-65-065 wew. 19

 

PODSTAWA PRAWNA

- UCHWAłA NR XVIII/140/12 Rady Gminy Godów z dnia 26.04.2012r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2012r., poz. 2209 z dn. 30.05.2012r.) w sprawie określania zasad przyznawania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
- wraz ze zmianami zawartymi w UCHWALE NR VI/50/2015 Rady Gminy Godów z dnia 27.04.2015r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM

O dotację może ubiegać się osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste) do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Godów,
na której realizowane będzie dane przedsięwzięcie.

O przyznanie dotacji celowej mogą ubiegać się tylko wnioskodawcy, którzy posiadają uregulowaną gospodarkę odpadami na dzień złożenia wniosku oraz nie posiadają zaległości z tytułu podatków, opłat
i innych należności względem Gminy Godów.

 

WNIOSKI I TERMINY

Załączniki

WNIOSEK DOTACJI CELOWEJ NA BUDOWĘ PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ z klauzulą (65.4kB)    
OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (61kB)    
INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH (101.2kB)    
INFORMACJA POTWIERDZAJĄCA ZREALIZOWANIE ZADANIA (99.1kB)    

Metadane

Źródło informacji:Klaudia Pawluś-Ledwoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Kopiec
Data wprowadzenia:2012-08-27 11:38:17
Opublikował:Grzegorz Kopiec
Data publikacji:2012-08-27 11:53:45
Ostatnia zmiana:2019-11-12 12:19:13
Ilość wyświetleń:3710