Pierwsze posiedzenie obwodowych komisji do spraw referendum powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2015 r. (środa) o godz. 16.00 w Ośrodku Kultury w Gołkowicach (sala kinowa), ul. 1 Maja 101. Udział w szkoleniu jest obowiązkowy.