Liczba osób uprawnionych do głosowania - 10.839 

Liczba osób, którym wydano karty do głosowania - 865

Frekwencja - 7,98 %