Znak sprawy
OI-K.1710.1.2015

Nazwa organu prowadzącego kontrolę
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tematyka kontroli
Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Godów z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Dokumentacja kontroli
Informacja pokontrolna nr FR-RKPR.44.78.1.2015.ALU z dn. 18.03.2015r.