Znak sprawy
OI-K.1710.2.2015

Nazwa organu prowadzącego kontrolę
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Tematyka kontroli
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Godow

Dokumentacja kontroli
Protokół nr 013/2015  z dnia 04.03.2015r.