Znak sprawy
OI-K.1710.14.2015

Nazwa organu prowadzącego kontrolę
Archiwum Państwowe w Katowicach
Odział w Cieszynie

Tematyka kontroli
Kontrola archiwum zakładowego

Dokumentacja kontroli
Protokół z kontroli nr APC.421.10.2015  z dn. 16.10.2015r.