Wójt Gminy w Godowie  informuje, że od dnia 1.01.2016r. udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna.
W ramach porozumienia Gminy Godów i Powiatu Wodzisławskiego uruchomiony zostanie Punkt nr 2 porad prawnych, który zlokalizowany będzie na parterze budynku Ośrodka Kultury w Gołkowicach przy ul. 1 Maja 101 i działać będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:

Wtorek: od godz.13.00 do godz. 17.00

Czwartek: od godz.11.00 do godz. 15.00


Z porad będą mogły korzystać osoby, które nie ukończyły 26 roku życia, klienci pomocy społecznej, osoby powyżej 65 roku życia, kombatanci, weterani, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny oraz ofiary katastrof naturalnych i klęsk żywiołowych. Pomoc będzie można uzyskać w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego oraz podatkowego z wyłączeniem spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wykluczone z poradnictwa będzie również prawo celne, dewizowe, handlowe oraz sprawy dotyczące działalności gospodarczej.