Znak sprawy
OI-K.1710.11.2015

Nazwa organu prowadzącego kontrolę
Najwyższa Izba Kontroli

Tematyka kontroli
Świadczenie usług elektronicznych i ochrona danych bezpieczeństwa

Dokumentacja kontroli
mail z informacją o zapowiedzi kontroli przekazany przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego [SCSI]
kontroli w jednostce nie przeprowadzono