Petycje

Wniosione w trybie przewidzianym Ustawą o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r.  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1123)

Petycje 2015

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015

Petycje 2016

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2016 

 

Lp.

Data wpływu

Wnoszący petycję
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Przedmiot petycji

Odwzorowanie cyfrowe (skan)

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1

08.06.2016

Wyłączona jawność

Realizacja zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej

Treść

Przekazano do realizacji - Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Odpowiedź

2 26.09.2016 Wyłączona jawność Poprawa bezpieczeństwa publicznego na ul. Nowej, ul. Kopernika i ul. Szkolnej w Godowie Treść

Przekazano do realizacji - Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
1 Odpowiedź

3 31.10.2016 Wyłączona jawność Zagrożenia wynikające ze scalania gruntów Treść

Przekazano do realizacji - Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Informatyki Odpowiedź

4 14.11.2016

Andrzej Szumski Nieformalne Towarzystwo Osób Poszkodowanych Scalaniem Gruntów KOMASOWANI.PL

Zagrożenia wynikające ze scalania gruntów Treść

Przekazano do realizacji - Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Informatyki Odpowiedź

Petycje 2017 

Lp Data wpływu

Wnoszący petycję
(w przypadku
wyrażenia zgody, o
której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Przedmiot petycji

Odwzorowanie cyfrowe (skan)

Informacja o sposobie
załatwienia petycji

1 13.03.2017 Wyłączona jawność Podjęcie działań zamierzających do wyznaczenia alternatywnej drogi dla transportu, dojazdu do nieczynnej kopalni piasku w Godowie Treść Przekazano do realizacji - Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej