W Gminie Godów działają cztery jednostki OSP (trzy jednostki OSP typu S-1 i jedna typu S-2) – w Godowie, Gołkowicach, Łaziskach (S-2) i Skrzyszowie, z czego jednostki w Gołkowicach, Łaziskach i Skrzyszowie są włączone w Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy. Jednostki zrzeszają 95 członków przewidzianych do udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych. W roku 2019 pozyskano 4 nowych członków.

 

Jednostki wyposażone są w sprzęt zapewniający im sprawność reagowania i bezpieczeństwo w akcjach. W dyspozycji jednostek OSP pozostaje specjalistyczny sprzęt, min. samochody ratowniczo – gaśnicze, zestawy ratownictwa drogowego, technicznego, sprzęt hydrauliczny, aparaty oddechowe, agregaty i wentylatory oddymiające, defibrylatory, nowoczesne nosze typu „deska”, kamera termowizyjna, zestawy ratownictwa medycznego typ - PSP 1, łódź wiosłowa, motopompy pożarnicze i szlamowe, pilarki spalinowe do drewna i betonu, agregaty prądotwórcze, węże tłoczne i ssawne, drabiny, radiostacje nasobne, elementy odzieży ochronnej strażaków (buty wodery, kurtki „sztormiak”, rękawice i buty specjalne), kilka tysięcy worków przeciwpowodziowych. Co roku dokonywany jest przegląd remiz, sprzętu silnikowego i gotowości bojowej jednostek OSP.

 

Kwalifikacje strażaków są na bieżąco podnoszone dzięki uczestnictwu w kursach i szkoleniach organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim i Zarząd Wojewódzki Związku OSP RP w Katowicach. Na dzień dzisiejszy wszyscy członkowie straży biorący udział w akcjach mają przeszkolenie przynajmniej podstawowe. Ponadto 3 jednostki włączone w Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy biorą  udział w ćwiczeniach w ramach tego systemu.

 

Jednostki OSP biorą częsty udział w akcjach gaszenia pożarów, likwidacji gniazd owadów, innych miejscowych zagrożeń. Za każdą godzinę udziału w akcjach oraz szkoleniach gmina wypłaca strażakom ekwiwalent pieniężny.

 

Działalność prewencyjna OSP to stały kontakt jednostek ze wszystkimi szkołami z terenu gminy, prowadzenie Turniejów Wiedzy Pożarniczej, konkursów rysunkowych, pokazów umiejętności strażaków, zwiedzanie remiz strażackich przez uczniów szkół i przedszkoli. Prowadzone są pogadanki o tematyce przeciwpożarowej i z zakresu bezpieczeństwa w szkołach i na zebraniach sołeckich, a zagadnienia  ochrony przeciwpożarowej są przedstawiane na Sesjach Rady Gminy. Członkowie OSP z naszej gminy starają się być przygotowani na wszystkie możliwe zagrożenia i oczekiwana naszych mieszkańców.

 

Należy podkreślić, że Ochotnicza Straż Pożarna w Godowie zajęła pierwsze miejsce i zdobyła tytuł „Jednostki OSP Roku 2019” w wielkim finale plebiscytu strażackiego w ramach III Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych FLORIANY 2019, który odbył się dnia 18 maja 2019 r. w Warszawie.

 

Członkowie OSP starają się być przygotowani na wszystkie możliwe zagrożenia i oczekiwania mieszkańców Gminy Godów.

 

Informacji udzielił POIN Daniel Wodecki

tel. 32 476  50  65  w. 27