Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający do wszczętego przetargu na "Budowę przedszkola publicznego w Gołkowicach przy ul. Piotrowickiej" (nr sprawy: FZ-ZP.271.1.11.2017) wprowadza zmiany:

- termin wniesienia wadium: do dnia 25 września 2017r. do godz. 10:00

- termin składania ofert: do dnia 25 września 2017r. do godz. 10:00

- termin otwarcia ofert: dnia 25 września 2017r. godz. 10:30.