Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania spełniającego funkcję systemu monitorowania kompetencji

CPV:
48000000-8, 30200000-1 - pozostałe w pkt 3 siwz

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
Szczegółowe warunki zawarte są w siwz.

Termin realizacji:
cz. 1 - do 6 tygodni od podpisania umowy, cz. 2 - do 4 tygodni od podpisania umowy, wykonawca może zaporponować skrócony termin zgodnie z pkt 14.2 ppkt3 siwz.

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko, Gabriela Brzemia

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów - Biuro Obsługi Klienta
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów


Oferty można składać do:
2018-01-30 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-01-30 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów - Sala Posiedzeń
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów


Kryteria wyboru:
cena - 60%
termin gwarancji - 20%
termin realizacji zamówienia - 20%


Wadium:
dla cz. 1 - 3000 PLN, dla cz. 2 - 1000 PLN.

Uwagi:


Firmy uczestniczące