Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Adaptacja pomieszczeń na cele oddziałów przedszkolnych

CPV:
45.21.41.00-1, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.45.00.00-6

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 20 sierpnia 2012 r.

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko, Izabela Grabiec Kowol

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów - Biuro Obsługi Klienta

Oferty można składać do:
2012-07-13 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2012-07-13 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów

Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące