W załączeniu ustalone przez JZWiK S.A. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin Jastrzębie - Zdrój, Mszana, Godów, Pawłowice i Świerklany na okres 3 lat (zatwierdzone DECYZJĄ NR GL.RET.070.7.145.2018.EK z dnia 08.05.2018r.).