W załączeniu ustalone przez PWiK Sp. z o.o.  taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin Gaszowice, Godów, Gorzyce, Kornowac, Marklowice, Mszana, Pszów, Radlin, Rydułtowy oraz Wodzisław Śląski na okres 3 lat (zatwierdzone DECYZJĄ NR GL.RET.070.7.99.2018.EK z dnia 26.04.2018r.).