Znak sprawy
OI-K.1710.6.2018

Nazwa organu prowadzącego kontrolę
Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie


Tematyka kontroli
Kontrola postępowania z aktami stanu cywilnego


Dokumentacja kontroli
APC.421.4.2018
Protokół kontroli nr 10196 z dnia 19.06.2019
Zaleceń nie wydano.