W siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Mendego 3, w terminie od 13.01.2020 r. do 31.01.2020 r., w godzinach: poniedziałek - środa od 8:00 do 15:00, czwartek od 8:00 do 16:00, piątek od 8:00 do 13:00,  zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego, dotyczący modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Godów, Gołkowice, Skrbeńsko, położonych w jednostce ewidencyjnej Godów Powiatu Wodzisławskiego. 

W celu zapoznania się z wyżej wymienioną dokumentacją należy zabrać ze sobą dokument tożsamości oraz dokument własności lub władania nieruchomością.

Szczegóły w załączniku poniżej