W sprawie:
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruch

Data uchwały:
2020-01-27

Numer uchwały:
XV/96/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Godów

Uchwała wchodzi w życie:
2020-08-01