W sprawie:
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godów

Data uchwały:
2020-01-27

Numer uchwały:
XV/95/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Godów

Uchwała wchodzi w życie:
2020-08-01