W sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

Data uchwały:
2020-01-27

Numer uchwały:
XV/99/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Godów

Uchwała wchodzi w życie:
2020-01-27