W sprawie:
uchwalenia planu pracy Rady Gminy Godów na 2020 rok

Data uchwały:
2020-01-27

Numer uchwały:
XV/102/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Gdoów

Uchwała wchodzi w życie:
2020-01-27