W sprawie:
przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godów w roku 2020"

Data uchwały:
2020-02-27

Numer uchwały:
XVI/108/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Godów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego