W sprawie:
aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Godów na lata 2019-2020

Data uchwały:
2020-02-27

Numer uchwały:
XVI/109/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Godów

Uchwała wchodzi w życie:
2020-02-27