Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do uchwały Nr XV/95/2020 Rady Gminy Godów z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godów.