W załączeniu obowiązująca od dnia 17.03.2020r. na okres 3 lat  taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin Gaszowice, Godów, Gorzyce, Kornowac, Marklowice, Mszana, Pszów, Radlin, Rydułtowy oraz Wodzisław Śląski  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o., ul. Marklowicka 15, 44-300 Wodzisław Śląski  (zatwierdzona DECYZJĄ NR GL.RZT.070.2.32.2019 z dnia 07.02.2020r.).