W sprawie:
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców Gminy Godów.

Data uchwały:
2020-03-30

Numer uchwały:
XVIII/111/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Godów

Uchwała wchodzi w życie:
14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego