W sprawie:
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godów.

Data uchwały:
2020-03-30

Numer uchwały:
XVIII/112/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Godów

Uchwała wchodzi w życie:
2020-08-01