W sprawie:
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Godów.

Data uchwały:
2020-03-30

Numer uchwały:
XVIII/114/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Godów

Uchwała wchodzi w życie:
14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzedowym Woj. Ślaskiego