INFORMACJA DODATKOWA
Ze względu na mniejszą liczbę zgłoszonych kandydatów do komisji (mniej niż 5 osób) Komisarz Wyborczy nie powołał trzech obwodowych komisji wyborczych w Gminie Godów:
Nr 4 w Gołkowicach, Nr 14 w Skrzyszowie, Nr 16 w Skrzyszowie (obwód zamknięty – Dom Seniora Gwarek).