W sprawie:
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Godów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Data uchwały:
2020-05-11

Numer uchwały:
XX/121/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Godów

Uchwała wchodzi w życie:
2020-08-01