W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów.

Data uchwały:
2020-06-23

Numer uchwały:
XXI/122/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Godów

Uchwała wchodzi w życie:
2020-06-23