W sprawie:
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonych na terenie Gminy Godów, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku

Data uchwały:
2020-06-23

Numer uchwały:
XXI/125/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Godów

Uchwała wchodzi w życie:
2020-08-01