W sprawie:
rozpatrzenia petycji "Stop zagrożeniu życia i zdrowia" dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.

Data uchwały:
2020-06-23

Numer uchwały:
XXI/127/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Godów

Uchwała wchodzi w życie:
2020-06-23