W sprawie:
przyjęcia regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu grantowego.

Data uchwały:
2020-06-23

Numer uchwały:
XXI/129/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Godów

Uchwała wchodzi w życie:
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego