W sprawie:
zmianiająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu grantowego

Data uchwały:
2020-07-27

Numer uchwały:
XXII/131/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Godów

Uchwała wchodzi w życie:
po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego