W sprawie:
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w Godowie przy ul. 1 Maja 18

Data uchwały:
2020-07-27

Numer uchwały:
XXII/133/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Godów

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia