W załączeniu obowiązująca od dnia 23.09.2020r. na okres 3 lat  taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin Jastrzębie-Zdrój, Mszana, Godów, Pawłowice i Świerklany  Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju (44-335), ul. Podhalańska 7 (zatwierdzona DECYZJĄ NR GL.RZT.70.8.2020 z dnia 24.08.2020r.).