W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finsnowej Gminy Godów

Data uchwały:
2020-10-26

Numer uchwały:
XXV/146/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Godów

Uchwała wchodzi w życie:
2020-10-26