W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów

Data uchwały:
2020-11-26

Numer uchwały:
XXVI/151/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Godów

Uchwała wchodzi w życie:
2020-11-26