W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2020 rok

Data uchwały:
2020-11-26

Numer uchwały:
XXVI/151/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Godów

Uchwała wchodzi w życie:
2020-11-26