W sprawie:
udzielenia dotacji celowej Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

Data uchwały:
2020-11-26

Numer uchwały:
XXVI/156/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Godów

Uchwała wchodzi w życie:
2020-11-26