W sprawie:
przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Godów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Data uchwały:
2020-11-26

Numer uchwały:
XXVI/157/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Godów

Uchwała wchodzi w życie:
2020-11-26