REJESTR PETYCJI ZłOŻONYCH W  2021 r.

 

 

Lp

Data wpływu

Wnoszący petycję
(w przypadku
wyrażenia zgody, o
której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Przedmiot petycji

Odwzorowanie cyfrowe (skan)

Informacja o sposobie
załatwienia petycji

1.

05.01.2021

Podmiot wnoszący petycję: Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

Sprawa szczepionek przeciw SARS - COV-2

Treść

Uzupełnienie petycji

Odpowiedź

2.

12.02.2021

Podmiot wnoszący petycję: Częściowo wyłączona jawność

Sprawa chodnika i drogi w Skrzyszowie

Treść

 

Z uwagi na fakt, iż pismo nie spełnia wymogów formalnych petycji zostało rozpatrzone jako wniosek.

3.

18.02.2021

Podmiot wnoszący petycję: Teresa Garland

Sprawa opinii na temat przeprowadzenia referendum ludowego

 

Treść