W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów

Data uchwały:
2021-01-25

Numer uchwały:
XXVIII/164/2021

Podjęta przez:
Rada Gminy Godów

Uchwała wchodzi w życie:
2021-01-25