W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2021 rok

Data uchwały:
2021-01-25

Numer uchwały:
XXVIII/165/2021

Podjęta przez:
Rada Gminy Godów

Uchwała wchodzi w życie:
2021-01-25