W sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023

Data uchwały:
2021-01-25

Numer uchwały:
XXVIII/166/2021

Podjęta przez:
Rada Gminy Godów

Uchwała wchodzi w życie:
2021-01-25