W sprawie:
udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania drogami

Data uchwały:
2021-01-25

Numer uchwały:
XXVIII/169/2021

Podjęta przez:
Rada Gminy Godów

Uchwała wchodzi w życie:
2021-01-25