W sprawie:
przekazania petycji - listu otwartego organowi właściwemu do jej rozpatrzenia

Data uchwały:
2021-01-25

Numer uchwały:
XXVIII/173/2021

Podjęta przez:
Rada Gminy Godów

Uchwała wchodzi w życie:
2021-01-25