W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Godow na lata 2021-2022

Data uchwały:
2021-02-08

Numer uchwały:
XXIX/174/2021

Podjęta przez:
Rada Gminy Godów

Uchwała wchodzi w życie:
2021-02-08